Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 90000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 116 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Капитан Дядо Никола" №28А, ет.5, ап.5

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.285.1.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет точка едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-336/21.03.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А /двадесет и осем, буква „А”/, ет. 5 /пет/, ап. 5 /пет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.285 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 116,72 /сто и шестнадесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от входно предверие, дневна, две спални, кухня - столова, баня - тоалетна, тоалетна, предверие към тоалетна, пералня и два балкона, прилежащи части 7.979.% /седем цяло деветстотин седемдесет и девет стотни процента/ идеални части, равняващи се на 6.75 /шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 14218.519.85.1.8, под обекта - обект с идентификатор 1421.519.285.1.5 и обект с идентификатор 14218.519.285.1.6, над обекта – няма, а по документ за собственост при граници: отгоре - покрив, отдолу - ап. №3 /три/, изток - урегулиран поземлен имот ХV – 4677 /петнадесет римско тире четири хиляди шестотин седемдесет и седем/, запад - ап. № 6 /шест/ и стълбище, север - улица и стълбище, юг - двор, и заедно със 7.979.% /седем цяло деветстотин седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.75 /шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.519.285 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 90 000 (деветдесет хиляди) леваОще Тристаен апартамент за продажба в ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО- 24160.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 45900.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 38700.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 45495.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 90000.00лв.
0.073996067047119