Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Стая СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 8206.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 17 кв.м.

 • Срок:
 • 26.08.2016 до 26.09.2016

 • Обявяване:
 • 2016-09-27

 • Адрес:
 • УЛ. МИНЬОРСКА № 3, ЕТ. 1, ОБЕКТ 7

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

СТАЯ № 7, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.304.9.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г., с административен адрес гр. Смолян, ул. Миньорска №3, ет.1, обект 7, с площ 16.91кв.м / шестнадесет квадратни метра и деветдесет и една стотни/, с предназначение : За офис, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67653.915.304.9.27, 67653.915.304.9.25, под обекта – 67653.915.304.9.12, над обекта – няма, намиращ се в сграда № 9 с идентификатор 67653.915.304.9, разположена в Поземлен имот с идентификатор 67653.915.304 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г., с административен адрес гр. Смолян, ул. Миньорска № 1 – 3, с площ 1954 кв.м / хиляда деветстотин петдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: 67653.915.436, 67653.915.305, 67653.915.308, 67653.915.303, 67653.915.302, ВЕДНО с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата в размер на 0.58 % /нула цяло петдесет и осем процента/, ВЕДНО и припадащите се идеална част от поземления имот от 0.33% /нула цяло тридесет и три процента/.Още Стая за продажба в СМОЛЯН

Стая СМОЛЯН- 8206.50лв.
Стая СМОЛЯН- 22402.00лв.
Стая СМОЛЯН- 22402.00лв.
Стая СМОЛЯН- 24891.00лв.
Стая СМОЛЯН- 24891.00лв.
3.8526210784912