Всички имоти Парцел в Смолян от ЧСИ

 • Парцел
  1540 кв.м., СМОЛЯН
  М. ТРАНДЕВИЦА
  Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-27
  Виж повече
 • 44352.00 лв.
 • Парцел
  722 кв.м., СМОЛЯН
  ГР. СМОЛЯН, УЛ. "ШЕСТА"
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 24260.80 лв.
 • Парцел
  2119 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 9840.00 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 3960.00 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАНЕВСКА № 38
  Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-09
  Виж повече
 • 6129.60 лв.
 • Парцел
  1540 кв.м., СМОЛЯН
  местност ТРАНДЕВИЦА
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 49280.00 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Парцел
  2119 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 9450.00 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАВЕСКА № 38
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 2362.50 лв.
 • Парцел
  2119 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-23
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАНЕВСКА № 38
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 2625.00 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 5184.00 лв.
 • Парцел
  900 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ХАН АСПАРУХ
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Парцел
  996 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕВРИДИКА
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 46284.48 лв.
 • Парцел
  5017 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 90000.00 лв.
 • Парцел
  1540 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 55440.00 лв.
 • Парцел
  2802 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 10423.20 лв.
 • Парцел
  2630 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 9783.60 лв.
 • Парцел
  1910 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 7219.80 лв.
 • Парцел
  407 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 1123.20 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАНЕВСКА № 38
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 2758.40 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Парцел
  3521 кв.м., СМОЛЯН
  М. КЪШЛИТЕ
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 18880.00 лв.
 • Парцел
  2119 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 01.07.2017 до 01.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-02
  Виж повече
 • 11124.60 лв.
 • Парцел
  573 кв.м., СМОЛЯН
  1/2 идеална част, ул. "Чавдар Войвода"
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 38283.00 лв.
 • Парцел
  996 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕВРИДИКА
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 57855.60 лв.
 • Парцел
  1131 кв.м., СМОЛЯН

  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 12020.40 лв.
 • Парцел
  3737 кв.м., СМОЛЯН
  М. ПАДАЛОТО
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 60539.40 лв.
 • Парцел
  538 кв.м., СМОЛЯН
  М. ПАДАЛОТО
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 29455.50 лв.
 • Парцел
  2802 кв.м., СМОЛЯН
  местност "Свети Георги"
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 13029.00 лв.
 • Парцел
  2630 кв.м., СМОЛЯН
  местност "Свети Георги"
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 12229.50 лв.
 • Парцел
  1910 кв.м., СМОЛЯН
  местност "Свети Георги"
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 9024.75 лв.
 • Парцел
  407 кв.м., СМОЛЯН
  местност "Свети Георги"
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 1404.00 лв.
 • Парцел
  1540 кв.м., СМОЛЯН
  М. ТРАНДЕВИЦА
  Срок: 30.04.2017 до 30.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-31
  Виж повече
 • 69300.00 лв.
 • Парцел
  3521 кв.м., СМОЛЯН
  М. КЪШЛИТЕ
  Срок: 30.04.2017 до 30.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-31
  Виж повече
 • 23600.00 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Парцел
  2119 кв.м., СМОЛЯН
  1/4 идеална част от ПАРЦЕЛ, УЛ. ДУНАВ
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 13905.75 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАНЕВСКА № 38
  Срок: 26.03.2017 до 26.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-27
  Виж повече
 • 3448.00 лв.
 • Парцел
  1458 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ТРАКИЯ
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 39000.00 лв.
 • Парцел
  996 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕВРИДИКА
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 64284.00 лв.
 • Парцел
  996 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕВРИДИКА
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 64284.00 лв.
 • Парцел
  996 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕВРИДИКА
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 64284.00 лв.
 • Парцел
  290 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТУДЕНТСКА
  Срок: 27.02.2017 до 29.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-30
  Виж повече
 • 1603.58 лв.
 • Парцел
  3521 кв.м., СМОЛЯН
  М. КЪШЛИТЕ
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 31548.16 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.044