Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 17280.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 7197 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • местност "Горния чукар"

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.423 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка четиристотин двадесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, местност ГОРНИЯ ЧУКАР с площ от 7197 /седем хиляди сто деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: защитена, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, номер по предходен план: 226008 /двеста двадесет и шест хиляди и осем/, при съседи: имот с идентификатор 14218.237.85; имот с идентификатор 14218.318.424; имот с идентификатор 14218.318.195; имот с идентификатор 14218.318.201. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №226008 /двеста двадесет и шест хиляди и осем/, с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, десета категория с площ от 7 194 /седем хиляди сто деветдесет и четири/ кв.м., находящ се в землището на с. Смирненски, Община Габрово, местност „Горния чукар”, при граници и съседи: имот №226006 – пасище, мера на наследници на Асен Асенов Дермански, землищна граница, имот №226009 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №326003 – залесена територия на МЗГ-ДЛ, като имота е образуван от имот №226007 и върху същия имот има следните ограничения. Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) леваОще Парцел за продажба в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО- 9216.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8784.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8088.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 7834.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8295.00лв.
0.0084121227264404