Земеделска земя Момино Парцел СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

 • Начална цена
 • 14850.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 124 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул. Константин Петканов № 6

 • ЧСИ:
 • Ирина Иванова Митова - Кирезиева

 • Телефон:
 • 02 - 9832003

 • Email:
 • office@kirezieva.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден ще се проведе в сградата на Районен съд - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред на недвижими имоти, собственост на „ЮНАЙТЕД МЕНАЖЕРС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ“ ООД, ЕИК 121683739, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ № 3, ет. 3, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 895/ осемстотин деветдесет и пет/, к.л. № 620, 644 /шестстотин и двадесет и шестстотин четиридесет и четири/, от кв. 20 /двадесет/ по плана на град София, СО, район „Лозенец“, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“, с графично изчислена площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, при граници: улица, останалата част от УПИ IV – 968, 895 /четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин шестдесет и осми и осемстотин деветдесет и пети/ и УПИ III - 966 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин шестдесет и шест/, който имот по силата на Заповед № РД-09-259/27.06.2006г. изцяло попада в УПИ IV – 968, 895 /четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин шестдесет и осми и осемстотин деветдесет и пети/ от кв. 20 /двадесет/ по плана на град София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“. Начална цена от 14 850, 00 лева с ДДС, представляващи равна на 90 на сто от началната цена по първата продан; 2/ ПАРКОМЯСТО № 4 /четири/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 3/ ПАРКОМЯСТО № 5 /пет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 4/ ПАРКОМЯСТО № 6 /шест/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 5/ ПАРКОМЯСТО № 7 /седем/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 6/ ПАРКОМЯСТО № 8 /осем/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 7/ ПАРКОМЯСТО № 9 /девет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 8/ ПАРКОМЯСТО № 10 /десет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 9/ ПАРКОМЯСТО № 11 /единадесет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 10/ ПАРКОМЯСТО № 12 /дванадесет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построен в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан; 11/ ПАРКОМЯСТО № 13 /тринадесет/, находящо се на кота – 2, 80, в сутерена на сградата, с площ от 13, 75 /тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с 18, 6 /осемнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра от общите части, с граници на паркомястото: запад – УПИ VII – 969, юг – подемник и УПИ VI – 970, изток – жилищна сграда, север – УПИ VIII – 967, който подземен гараж се намира в жилищна сграда с подземни гаражи, построена в гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО-р-н Лозенец, ул. „Константин Петканов” № 6, построена в УПИ IV-968, 895 /четвърти отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осми и имот планоснимачен номер осемстотин деветдесет и пети/ в квартал 20 /двадесет/, съгласно Констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ с изх. №АБ 7000/714/18.11.2008г. изд. от СО-район Лозенец, със степен на изграждане “груб строеж”. Начална цена от 4 590, 00 лева с ДДС, представляващи 90 на сто от началната цена по първата продан. Продажбата на недвижимия имот ще продължи един месец, като започне на 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден. Тежести за имота: Недвижимият имот е придобит от длъжника въз основа на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 171, том IV, рег. № 8751, дело № 686 от 2008г. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1/ възбрана по изпълнително дело № 20148390400504, вписана в служба по вписвания – София с № от дв. вх. рег. 39594/08.08.2014г., том XVI, акт № 49; 2/ възбрана по изп. дело № 1430/2014г. по описа на ЧСИ Мариян Петков, вписана в служба по вписванията – София, с вх. рег. № 36351/23.07.2014г., том XV, акт № 15; 3/ възбрана по изпълнително дело № 20148390400146 по описа на ЧСИ Ирина Кирезиева, вписана в служба по вписвания – София с № от вх. рег. 5746/11.02.2014г., том IV, акт № 15; 4/ възбрана по изпълнително дело № 20137900400631 по описа на ЧСИ Ренета Милчева, вписана в служба по вписвания – София с № от вх. рег. 34076/17.07.2013г., том ХVI, акт № 56; 5/ възбрана по изп. дело № 20168390400516, по описа на ЧСИ Ирина Кирезиева, вписана в служба по вписвания – София с № от вх. рег. 72876/22.11.2016г., том ХХ, акт № 150. За пазач на недвижимите имоти е назначен адв. Богдан Богданов – пълномощник на взискателя. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, на място на адреса на недвижимия имот. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. София в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 13.02.2018 г. (вторник) в сградата на Районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворение на взискателите, а когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с размера на един задатък.Още Парцел за продажба в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ- 71887.50лв.
Парцел СОФИЯ- 14850.00лв.
Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 902340.00лв.
Парцел СОФИЯ- 148500.00лв.
0.068707942962646