Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 9360.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 4116 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Слънчева" № 11

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.532.183 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и две точка сто осемдесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-19/18.05.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-07-650/04.06.2008г. на Началника на СК – Габрово с адрес на поземления имот гр. Габрово, ул. “Слънчева“ № 11 /единадесет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план 7512а /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква „а”/, квартал 70 /седемдесет/, при съседи: имот с идентификатор 14218.532.597, имот с идентификатор 14218.532.182, имот с идентификатор 14218.532.184, имот с идентификатор 14218.532.185 имот с идентификатор; 14218.532.576, имот с идентификатор 14218.532.618, имот с идентификатор 1418.532.186, имот с идентификатор 14218.532.617, имот с идентификатор 14218.532.215. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7512а /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква "а"/ от кв. 70 /седемдесет/ по плана на гр. Габрово - 89ч. /осемдесет и девета част/ на площ 4 116 /четири хиляди сто и шестнадесет/ кв.м., който поземлен имот попада в урегулиран поземлен имот VI /шести/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот VIII /осми/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот IX /девети/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот - За озеленяване и в улица с О.Т.531-548-575 /петстотин тридесет и едно - петстотин четиридесет и осем - петстотин седемдесет и пет/, улица с О.Т.533-534-535 /петстотин тридесет и три - петстотин тридесет и четири - петстотин тридесет и пет/, при граници на поземления имот: улица "Беленска"- по нерегулирана линия, поземлен имот № 7514 /седем хиляди петстотин и четиринадесет/, урегулиран поземлен имот V-7511 /пет римско тире седем хиляди петстотин и единадесет/, урегулиран поземлен имот ІV-7512 /четвърти римско тире седем хиляди петстотин и дванадесет/, поземлен имот № 7510 /седем хиляди петстотин и десет/, поземлен имот №7512б /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква „б”/, улица "Чучура"- по нерегулирана линия, поземлен имот № 7513 /седем хиляди петстотин и тринадесет/, заедно с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА /плевня с навес/ с площ от 49.50 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра. НАЧАЛНА ЦЕНА: 9 360 (девет хиляди триста и шестдесет) леваОще Парцел за продажба в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО- 9216.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8784.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8088.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 7834.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8295.00лв.
0.0086450576782227