Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 12000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 15 кв.м.

 • Срок:
 • 21.11.2017 до 21.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-22

 • Адрес:
 • ул, ,,Самодивско изворче" № 6 тел.0879 842 269-Валентин Ценков

 • ЧСИ:
 • Мирослав Колчев Колев

 • Телефон:
 • 02 / 980 13 67

 • Email:
 • miroslav_kolev2006@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

паркомясто 1а (едно буква „а“) със застроена площ 15.25 (петнадесет цяло и двадесет и пет стотни) квадратни метра, намиращо се в сутерена на сградата, секция "А", кота -2,70 (минус две цяло и седемдесет стотни) м, между оси 1 (едно), 2 (две), Д (буква "Д") и Е (буква "Е"), при съседи на паркомястото: североизток- УПИ IX-652 (девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин петдесет и две); северозапад-калкан на сграда в УПИ XXI-664 (двадесет и първи, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и четири); югоизток - паркомясто 2а (две, буква "а"); югозапад-улица на подземните гаражи и паркоместа, заедно с 8,104%(осем цяло и сто и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на подземния гараж на сградата, равняващи се на 13.07 (тринадесет цяло и седем стотни) квадратни метра, представляващо 2832/35225 (две хиляди осемстотин тридесет и две върху тридесет и пет хиляди двеста двадесет и пет) идеални части от общия подземен гараж, разположен в секция „А" и секция „Б" на сградата, състоящ се от 8 (осем) броя паркоместа с номера от № 1а (едно, буква „А") до № 5а (пет, буква „А") и от №1б'(едно, буква „Б“) до № 3б (три, буква „Б"), три гаража, мазе № 3а (три, буква „А“) и маневрени площи, със застроена площ 352.25 (триста петдесет и две цяло и двадесет и пет стотни) квадратни метра, заедно с 0,68% (нула цяло шестдесет и осем стотни върху сто) идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо Урегулиран поземлен имот ХIХ-662, 663 (деветнадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера шестстотин шестдесет и две и шестстотин шестдесет и три), в квартал 83 (осемдесет и три), |по регулационния план на гр. София, местността „Разсадника-Коньовица“, с площ 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м., при граници: ул. „Самодивско изворче", УПИ XXI-664 (двадесет и първи, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин шестдесет и четири), УПИ IХ-652 (девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин петдесет и две), УПИ X-653(десети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин петдесет и три) и УПИ XVIII-661 (осемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин шестдесет и едно).Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.041824817657471