Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 14400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 28 кв.м.

 • Срок:
 • 30.09.2017 до 30.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-31

 • Адрес:
 • гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74

 • ЧСИ:
 • Никола Попов

 • Телефон:
 • 02 – 9631026; 0877 661120

 • Email:
 • nikola_popov847@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Попов

27.57/1246,14 (двадесет и седем цяло петдесет и седем стотни върху хиляда двеста четиридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ ПАРКИНГ с административен адрес: гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74, разположен на кота -2.90 (минус две цяло и деветдесет стотни) метра, минус първи етаж в 10 (десет) етажна сграда 2 (две) (КУЛА ИЗТОК), с идентификатор 68134.4356.589.2.77 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин осемдесет и девет, точка две, точка, седемдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който идентификатор е с един брой ниво и с обща застроена площ, съгласно доказателствен акт за собственост 1246,14 (хиляда двеста четиридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) квадратни метра, а съгласно кадастрална карта с площ от 1323.36 (хиляда триста двадесет и три цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра, при граници граници на същия етаж: няма, под обекта – няма, над обекта: 68134.4356.589.2.76, 68134.4356.589.2.75, 68134.4356.589.2.74, 68134.4356.589.2.73, 68134.4356.589.2.72, 68134.4356.589.2.71, и при граници по архитектурен проект: от две страни двор и от две страни улица, с предназначение на самостоятелния обект – Гараж в сграда, с разпределени права за ползване за паркомясто №33 (тридесет и три) с площ от 27,57 (двадесет и седем цяло и петдесет и седем стотни) кв.м., при съседи: двор, двор, паркомясто №34, маневрено пространство, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата описано по-горе.Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.25284194946289