Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 12000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 17 кв.м.

 • Срок:
 • 30.09.2017 до 30.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-31

 • Адрес:
 • гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74

 • ЧСИ:
 • Никола Попов

 • Телефон:
 • 02 – 9631026; 0877 661120

 • Email:
 • nikola_popov847@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Попов

34.80/1323,36 (тридесет и четири цяло и осемдесет стотни върху хиляда триста двадесет и три цяло и тридесет и шест стотни) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ ПАРКИНГ с административен адрес: гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74, разположен на кота -2.90 (минус две цяло и деветдесет стотни) метра, минус първи етаж в 10 (десет) етажна сграда 2 (две) (КУЛА ИЗТОК), с идентификатор 68134.4356.589.2.77 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин осемдесет и девет, точка две, точка, седемдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който идентификатор е с един брой ниво и с обща застроена площ 1323,36 (хиляда триста двадесет и три цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра, при граници граници на същия етаж: няма, под обекта – няма, над обекта: 68134.4356.589.2.76, 68134.4356.589.2.75, 68134.4356.589.2.74, 68134.4356.589.2.73, 68134.4356.589.2.72, 68134.4356.589.2.71, и при граници по архитектурен проект: от две страни двор и от две страни улица, с предназначение на самостоятелния обект – Гараж в сграда, с разпределени права за ползване за паркомясто №8 (осем) с площ от 17.40 (седемнадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., при граници: паркомясто 1, паркомясто 8, маневрено пространство, с разпределени права за ползване за паркомясто № 9 (девет) с площ от 17.40 (седемнадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., при граници: паркомясто 8, маневрено пространство,, заедно със съответните и за двете паркоместа идеални части от общите части на сградата, и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата описано по-горе.Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.082319974899292