Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Офис СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 25328.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 23 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • ул. Маестро Кънев №78

 • ЧСИ:
 • Сия Богданова Халаджова

 • Телефон:
 • 02 - 9516069

 • Email:
 • haladjova@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Сия Богданова Халаджова

МАГАЗИН № 9 /девет/, с идентификатор 68134.4333.572.1.418 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две, точка едно, точка, четири, едно, осем/, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД – 18 – 51 от 15.07.2010 г. на Изпълнителния директор, на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с предназначение ,,За търговска дейност“, находящ се в гр. София, Столична община, район ,,Овча купел“, на партерен етаж във вход ,,Г“ на жилищна сграда на улица ,,Маестро Кънев“ № 78 /седемдесет и осем/ (сграда № 1 /едно/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 52368, изд. на 06.08.2012 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. София), който магазин е със застроена площ от 22,55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници на магазина по документ за собственост: от изток – магазин № 8 /осем/ от секция ,,Г“, от запад – магазин № 10 /десет/ от секция ,,Г“, от север – двор, от юг – магазин № 6 /шест/ от секция „Г“, магазин № 10 /десет/ от секция ,,Г“ и асансьор, и при граници на магазина по схема на самостоятелен обект в сграда: под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.572.1.102 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две, точка едно, точка, едно, нула, две/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.572.1.103 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две, точка едно, точка, едно, нула, три/, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.572.1.59 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две, точка едно, точка, пет, девет/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.572.1.60 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две, точка едно, точка, шест, нула/, заедно с 0,249% /нула цяло двеста четиридесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,69 /три цяло шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, заедно с 0,249% /нула цяло двеста четиридесет и девет хилядни върху сто/идеални части от правото на строеж върху позмеления имот, в който е построена сградата с идентификатор 68134.4333.572 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка пет, седем, две/.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 116400.00лв.
Магазин СОФИЯ- 113130.00лв.
Магазин СОФИЯ- 101250.00лв.
Магазин СОФИЯ- 174400.00лв.
Магазин СОФИЯ- 34720.00лв.
0.29243516921997