Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 17000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 110 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Въдичарска" № 5

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.525.123 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-07-415/10.04.2008г. на Началника на на СК-Габрово, с адрес на имота: град Габрово, улица „Въдичарска” № 5 /пет/, с площ 444 /четиристотин четиридесет и четири/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), при съседи: имот с идентификатор 14218.525.58 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка петдесет и осем/, имот с идентификатор 14218.525.131 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто тридесет и едно/, имот с идентификатор 14218.525.59 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка петдесет и девет/, имот с идентификатор 14218.525.109 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто и девет/, ЗАЕДНО със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 14218.525.123.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто двадесет и три точка едно/ със застроена площ 110 /сто и десет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, заедно със СГРАДА с идентификатор 14218.525.123.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто двадесет и три точка две/ със застроена площ 19 /деветнадесет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, заедно със СГРАДА с идентификатор 14218.525.123.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и пет точка сто двадесет и три точка три/ със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 000 (седемнадесет хиляди) леваОще Къща за продажба в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО- 25201.00лв.
Къща ГАБРОВО- 17000.00лв.
Къща ГАБРОВО- 186642.00лв.
Къща ГАБРОВО- 66600.00лв.
Къща ГАБРОВО- 69930.00лв.
0.035706043243408