Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 186642.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 95 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Радост" №40

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.517.520 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, ул. "Радост” № 40 /четиридесет/ с площ от 450,00 /четиристотин и петдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояването (до 10м), номер по предходен план: 6457 /шест хиляди четиристотин петдесет и седем/, квартал 35 /тридесет и пет/, парцел: 12,16 /дванадесет, шестнадесет/, при съседи на имота: имот с идентификатор № 14218.517.326 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка триста двадесет и шест/, имот с идентификатор №14218.517.484 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка четиристотин осемдесет и четири/, имот с идентификатор №14218.517.328 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка триста двадесет и осем/ и имот с идентификатор № 14218.517.519 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и деветнадесет/, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА: СГРАДА с идентификатор № 14218.517.520.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет точка едно/, със застроена площ от 99,00 /деветдесет и девет/ квадратни метра, брой етажи: 3 /три/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. По акт за собственост, същият е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 6457 /дванадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и седем арабско/ от кв. 35 /тридесет и пет/ по плана на гр. Габрово – 75 /седемдесет и пета/ част на ул. „Радост” № 40 /четиридесет/, при граници: ул. О.Т. 347 – 377 /триста четиридесет и седем тире триста седемдесет и седем/ - ул. „Радост”, урегулиран поземлен имот XIII – 6456 /тринадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и шест арабско/, урегулиран поземлен имот XVI /шестнадесет римско/ - комплексно жилищно строителство, урегулиран поземлен имот XI – 6458 /единадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и осем арабско/, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 95 /деветдесет и пет/ квадратни метра, както и всички други подобрения, приращения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 186 642 (сто осемдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и два) леваОще Къща за продажба в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО- 36333.00лв.
Къща ГАБРОВО- 25201.00лв.
Къща ГАБРОВО- 17000.00лв.
Къща ГАБРОВО- 186642.00лв.
Къща ГАБРОВО- 66600.00лв.
0.11333608627319