Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 75600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 1054 кв.м.

 • Срок:
 • 01.02.2018 до 01.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-02

 • Адрес:
 • ул."Свищовска" 22

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V-6 / пет римско - шест/ с кадастрален идентификатор 14218.504.6 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка шест/ по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД - 18 - 64 / 26.10.2007г. на Изпълнителния Директор на АГКК, от квартал 83 /осемдесет и три/ по плана на гр. Габрово, етап II / две римско/, част I / едно римско/, ул. "Свищовска" № 22 /двадесет и две/, с площ 1 054 /хиляда петфесет и четири/ кв. м., трайно предназначение - Урбанизирана, начин на ползване : Ниско застрояване (до 10 м,), със стар идентификатор: кв. 83,п. 5, № 5040006 при граници: за второстепенна улица, кадастрален идентификатор №1428.501.546, собст. Община Габрово; Ниско застрояване (до 10 м), с кадастрален идентификатор №14218.504.5; Ниско застрояване (до 10 м), с кадастрален идентификатор № 14218.504.7, собст. Галя Иванова Байданова; за друг поземлен имот за движение и транспорт, № 14218.504.11; заедно с построените в него: 1. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 14218.504.6.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка шест точка едно/, предназначение : Жилищна сграда - еднофамилна, конструкция: Масивна с частични стоманобетонни елементи със застроена площ /ЗП/ 68 / шестдесет и осем / кв. м. по нотариален акт или 79 кв. м. /седемдесет и девет/ кв. м. по кадастрална схема; 2. ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 14218.504.6.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка шест точка две/ със ЗП 29 /двадесет и девет/ кв.м., брой етажи 1, предназначение : Жилищна сграда - еднофамилна, конструкция: 3. ПОЛУМАСИВНА, МАСИВНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 14218.504.6.3 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка шест точка три/ със ЗП - 15 /петнадесет/ кв.м. по нотариален акт или 18 /осемнадесет/ кв. м. по кадастрална схема, брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: Масична с частични стоманобетонни елементи; 4. МАСИВНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 14218.504.6.4 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка шест точка четири/ със ЗП 37 /тридесет и седем/ кв. м. по нотариален акт или 36 /тридесет и шест/ кв.м. Кадастрална схема, брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, конструкция: Масивна с частични стоманобетонни елементи и 5. ПАЯНТОВА СГРАДА със ЗП 25 /двадесет и пет/ кв. м. както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота.Още Къща за продажба в ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО- 25201.00лв.
Къща ГАБРОВО- 17000.00лв.
Къща ГАБРОВО- 186642.00лв.
Къща ГАБРОВО- 66600.00лв.
Къща ГАБРОВО- 69930.00лв.
0.038748025894165