Земеделски имот в Пейчиново за 2880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пейчиново > Земеделски имот

Земеделски имот в Пейчиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 2880.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 4600 кв.м.
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване: 2018-03-22
  Адрес:
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за Пейчиново
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

2. ИМОТ № 049009 /нула четири девет нула нула девет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 4.600 дка /четири декара и шестстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване: НИВА, местно ...