Земеделски имот Стубел Земеделски имот Стубел Земеделски имот Смоляновци Земеделски имот Смоляновци Земеделски имот Смоляновци Земеделска земя Долна Вереница Земеделска земя Сталийска махала Земеделска земя Сталийска махала Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Земеделски имот Сталийска махала Земеделска земя Сталийска махала Етаж от къща СВИЩОВ Едностаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Яздач Къща ЧИРПАН Етаж от къща СОФИЯ Парцел СОФИЯ Тристаен апартамент Ахтопол Парцел БУРГАС Хотел в Пейчиново Фабрика в Пейчиново Търговски имот в Пейчиново Тристаен апартамент в Пейчиново Стая в Пейчиново Склад в Пейчиново Производствен имот в Пейчиново Парцел в Пейчиново Паркомясто в Пейчиново Офис в Пейчиново Многостаен апартамент в Пейчиново Мезонет в Пейчиново Магазин в Пейчиново Къща в Пейчиново Земеделски имот в Пейчиново Земеделска земя в Пейчиново Заведение в Пейчиново Жилищна сграда в Пейчиново Етаж от къща в Пейчиново Едностаен апартамент в Пейчиново Други в Пейчиново Двустаен апартамент в Пейчиново Гараж в Пейчиново Газстанция в Пейчиново Вила в Пейчиново Бензиностанция в Пейчиново Ателие, Таван в Пейчиново Автомивка в Пейчиново

Земеделски имот Пейчиново

 • Начална цена
 • 2880.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 4600 кв.м.

 • Срок:
 • 21.02.2018 до 21.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-22

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Венцислав Йорданов Маринов

 • Телефон:
 • 082 - 822699

 • Email:
 • csimarinov@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

2. ИМОТ № 049009 /нула четири девет нула нула девет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 4.600 дка /четири декара и шестстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „ПРИПЕКА“, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – пета, граници и съседи: имот № 049003 – нива на Красимир Георгиев Ганев, имот № 049008 – нива на Драгоз Йорданов Гаджев, имот № 049010 – нива на Мария Евтимова Тодорова и имот № 120006 – полски път на Община Бяла. Имота е образуван от имот № 049002.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 2 880.00лв. вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.Още Земеделски имот за продажба в Пейчиново

Земеделски имот Пейчиново- 2880.00лв.
Земеделски имот Пейчиново- 320.00лв.
Земеделски имот Пейчиново- 2040.00лв.
0.084209203720093