Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Пейчиново Фабрика в Пейчиново Търговски имот в Пейчиново Тристаен апартамент в Пейчиново Стая в Пейчиново Склад в Пейчиново Производствен имот в Пейчиново Парцел в Пейчиново Паркомясто в Пейчиново Офис в Пейчиново Многостаен апартамент в Пейчиново Мезонет в Пейчиново Магазин в Пейчиново Къща в Пейчиново Земеделски имот в Пейчиново Земеделска земя в Пейчиново Заведение в Пейчиново Жилищна сграда в Пейчиново Етаж от къща в Пейчиново Едностаен апартамент в Пейчиново Други в Пейчиново Двустаен апартамент в Пейчиново Гараж в Пейчиново Газстанция в Пейчиново Вила в Пейчиново Бензиностанция в Пейчиново Ателие, Таван в Пейчиново Автомивка в Пейчиново

Земеделски имот Пейчиново

 • Начална цена
 • 320.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 551 кв.м.

 • Срок:
 • 21.02.2018 до 21.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-22

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Венцислав Йорданов Маринов

 • Телефон:
 • 082 - 822699

 • Email:
 • csimarinov@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

1. ИМОТ № 041001 /нула четири едно нула нула едно/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 0.551 дка /петстотин петдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, местност „КОРУ БАИР“,вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – трета, граници и съседи: имот № 120033 – полски път на Община Бяла, имот № 120034 – полски път на Община Бяла, имот № 120035 – полски път на Община Бяла, имот № 041002 – лозе на Тодор Любенов Станчев. Върху имота има следните ограничения – трайните насъждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 320.00 лв.вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.Още Земеделски имот за продажба в Пейчиново

Земеделски имот Пейчиново- 2880.00лв.
Земеделски имот Пейчиново- 320.00лв.
Земеделски имот Пейчиново- 2040.00лв.
0.032865047454834