Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в Долна Баня Фабрика в Долна Баня Търговски имот в Долна Баня Тристаен апартамент в Долна Баня Стая в Долна Баня Склад в Долна Баня Производствен имот в Долна Баня Парцел в Долна Баня Паркомясто в Долна Баня Офис в Долна Баня Многостаен апартамент в Долна Баня Мезонет в Долна Баня Магазин в Долна Баня Къща в Долна Баня Земеделски имот в Долна Баня Земеделска земя в Долна Баня Заведение в Долна Баня Жилищна сграда в Долна Баня Етаж от къща в Долна Баня Едностаен апартамент в Долна Баня Други в Долна Баня Двустаен апартамент в Долна Баня Гараж в Долна Баня Газстанция в Долна Баня Вила в Долна Баня Бензиностанция в Долна Баня Ателие, Таван в Долна Баня Автомивка в Долна Баня

Земеделски имот Долна Баня

 • Начална цена
 • 77200.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 5190 кв.м.

 • Срок:
 • 15.12.2017 до 15.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-16

 • Адрес:
 • м. ГРОЗДОВА

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот №131109/ едно, три, едно, едно, нула, девет/ с площ от 5,190 дка/ пет декара деветстотин и девет квадратни метра/ дка, находящ се в землището на град Долна Баня , ЕКАТТЕ 22006, Община Долна Баня , Софийска област , в местноста „ГРОЗДОВА“, шеста категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване :Индивидуално застрояване, при граници и съседи на имота : имот №131077- нива на Стоян Владимиров Тренков, имот № 000804- язовир на Община град Долна Баня, имот № 131110- индивидуално застрояване, собственост на М и С Проекти ЕООД и имот № 131099- полски път на Община град Долна Баня; Имотът е образуван от имот № 131030 / едно, три, нула, три, нула/, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-69/13.07.2001г. на Изпълнителния директор на АГКК и скица на поземлен имот № 15-250571/31.05.2017г. на АГКК, представляващ Поземлен имот с идентификатор 22006.131.109, област София, община Долна баня, гр. Долна баня, м. ГРОЗДОВА, площ 5909кв.м., при граници: Поземлен имот с идентификатор 22006.131.110, Поземлен имот с идентификатор 22006.131.135, Поземлен имот с идентификатор 22006.131.77, Поземлен имот с идентификатор 22006.131.99Още Земеделски имот за продажба в Долна Баня

Земеделски имот Долна Баня- 8420.00лв.
Земеделски имот Долна Баня- 9280.00лв.
Земеделски имот Долна Баня- 41716.50лв.
Земеделски имот Долна Баня- 77200.50лв.
Земеделски имот Долна Баня- 8960.00лв.
0.23155307769775