Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в Долна Баня Фабрика в Долна Баня Търговски имот в Долна Баня Тристаен апартамент в Долна Баня Стая в Долна Баня Склад в Долна Баня Производствен имот в Долна Баня Парцел в Долна Баня Паркомясто в Долна Баня Офис в Долна Баня Многостаен апартамент в Долна Баня Мезонет в Долна Баня Магазин в Долна Баня Къща в Долна Баня Земеделски имот в Долна Баня Земеделска земя в Долна Баня Заведение в Долна Баня Жилищна сграда в Долна Баня Етаж от къща в Долна Баня Едностаен апартамент в Долна Баня Други в Долна Баня Двустаен апартамент в Долна Баня Гараж в Долна Баня Газстанция в Долна Баня Вила в Долна Баня Бензиностанция в Долна Баня Ателие, Таван в Долна Баня Автомивка в Долна Баня

Земеделски имот Долна Баня

 • Начална цена
 • 41716.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 3193 кв.м.

 • Срок:
 • 15.12.2017 до 15.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-16

 • Адрес:
 • м. ГРОЗДОВА

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот №131112/ едно, три, едно, едно, едно, две/ с площ от 3,193 дка / три декара сто деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в землището на гр.Долна Баня , ЕКАТТЕ 22006, Община Долна Баня , Софийска област , в местноста „ГРОЗДОВА“, шеста категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване:Индивидуално застрояване при граници и съседи на имота: имот №131111- индивидуално застрояване, собственост на М и С Проекти ЕООД, имот № имот № 131099- полски път на община град Долна Баня, и имот № 131041- нива на Иван Миланов Миланов; Имотът е образуван от имот № 131030 / едно, три, нула, три, нула/, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-69/13.07.2001г. на Изпълнителния директор на АГКК и скица на поземлен имот № 15-251502/31.05.2017г. на АГКК, представляващ Поземлен имот с идентификатор 22006.131.112, област София, община Долна баня, гр. Долна баня, м. ГРОЗДОВА, площ 3193 кв.м., при граници: Поземлен имот с идентификатор 22006.131.111, Поземлен имот с идентификатор 22006.131.99, Поземлен имот с идентификатор 22006.131.41Още Земеделски имот за продажба в Долна Баня

Земеделски имот Долна Баня- 8420.00лв.
Земеделски имот Долна Баня- 9280.00лв.
Земеделски имот Долна Баня- 41716.50лв.
Земеделски имот Долна Баня- 77200.50лв.
Земеделски имот Долна Баня- 8960.00лв.
0.59843897819519