Земеделска земя в Щит за 588.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Щит > Земеделска земя

Земеделска земя в Щит

Допълнителна информация

  Начална цена: 588.80 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 4000 кв.м.
  Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
  Обявяване: 2019-01-17
  Адрес: м. Орехите
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Щит
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

½ /една втора/ идеални части от НИВА, находяща се в местността „ОРЕХИТЕ”, пета категория, с площ от 4. 000 дка. /четири декара/, съставляваща имот № 093004 /деветдесет и три хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на с.Мезек, общ.Свиленград с ЕКАТТЕ 47737 при граници и съседи: № 093097 на Надежда Георгиева Тонева; Пасище, Дере № 470 на кметсво с.Мезек, общ.Свиленград; Нива № 093005 на Павел Петров Господинов и Полски път № 518 на кметсво с.Мезек, общ.Свиленград