Земеделска земя в Щит за 349.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Щит > Земеделска земя

Земеделска земя в Щит

Допълнителна информация

  Начална цена: 349.20 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
  Обявяване: 2019-01-17
  Адрес: м. Ермова градина
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Щит
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

½ /една втора/ идеални части от НИВА, находяща се в местността „ЕРМОВА ГРАДИНА”, седма категория, с площ от 3. 000 дка. /три декар /, съставляваща имот № 078025 /седемдесет и осем хиляди и двадесет и пет/ по плана за земеразделяне на землището на с.Мезек, общ.Свиленград с ЕКАТТЕ 47737 при граници и съседи: Нива № 078024 на Вангел Петров Атанасов; Полски пъта № 359 на кметството на с.Мезек, общ.Свиленград; Нива № 078026 на Живко Лозев Георгиев; Нива № 078008 на Добра Илчева Гочева и Н ива № 078038 на Начо Динев Димитров