Земеделска земя в Пейчиново за 1920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пейчиново > Земеделска земя

Земеделска земя в Пейчиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 1920.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване: 2018-03-22
  Адрес:
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за Пейчиново
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

3. ИМОТ № 050037 /нула пет нула нула три седем/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 3.000 дка /три декара/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „НОВИ НИВЯ“, вид собственост: час ...

Open Modal