Земеделска земя в Пейчиново за 6800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пейчиново > Земеделска земя

Земеделска земя в Пейчиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 6800.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 10000 кв.м.
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване: 2018-03-22
  Адрес:
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за Пейчиново
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

4. ИМОТ № 064065 /нула шест четири нула шест пет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 10.000 дка /десет декара/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „ЛИВАДИТЕ“, вид собственост: ...