Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в Пейчиново Фабрика в Пейчиново Търговски имот в Пейчиново Тристаен апартамент в Пейчиново Стая в Пейчиново Склад в Пейчиново Производствен имот в Пейчиново Парцел в Пейчиново Паркомясто в Пейчиново Офис в Пейчиново Многостаен апартамент в Пейчиново Мезонет в Пейчиново Магазин в Пейчиново Къща в Пейчиново Земеделски имот в Пейчиново Земеделска земя в Пейчиново Заведение в Пейчиново Жилищна сграда в Пейчиново Етаж от къща в Пейчиново Едностаен апартамент в Пейчиново Други в Пейчиново Двустаен апартамент в Пейчиново Гараж в Пейчиново Газстанция в Пейчиново Вила в Пейчиново Бензиностанция в Пейчиново Ателие, Таван в Пейчиново Автомивка в Пейчиново

Земеделска земя Пейчиново

 • Начална цена
 • 6800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 10000 кв.м.

 • Срок:
 • 21.02.2018 до 21.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-22

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Венцислав Йорданов Маринов

 • Телефон:
 • 082 - 822699

 • Email:
 • csimarinov@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

4. ИМОТ № 064065 /нула шест четири нула шест пет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 10.000 дка /десет декара/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „ЛИВАДИТЕ“, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – четвърта, граници и съседи: имот № 120001 – полски път на Община Бяла, имот № 064066 – нива на Румяна Григорова Колева, имот № 064076 – нива на наследниците на Николай Симеонов Павлов, имот № 064075 – нива на Сарафка Минчева Дончева, имот № 064064 – нива на Иван Тодоров Иванов.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 6800.00 лв. вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.Още Земеделска земя за продажба в Пейчиново

Земеделска земя Пейчиново- 6800.00лв.
Земеделска земя Пейчиново- 1920.00лв.
0.011343002319336