Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 40000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 58 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Стефан Кадаржа" №17, ет.5, ап.20

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.505.128.2.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка сто двадесет и осем точка две точка двадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к 5300 /пет хиляди и триста/, ул. "Стефан Караджа" № 17 /седемнадесет/, ет. 5 /пет/, ап. 20 /двадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.505.128 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка сто двадесет и осем/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 58 /петдесет и осем/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.128.2.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка сто двадесет и осем точка две точка деветнадесет/, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.128.2.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка сто двадесет и осем точка две точка шестнадесет/, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.128.2.24 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка сто двадесет и осем точка две точка двадесет и четири/. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМАНЕТ № 20 /двадесет/, находящ се на шести надземен етаж вдясно на стълбището, застроен върху 68,75 /шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м. от 248,31 куб.м. с общите части в жилищния блок на ул. „Стефан Караджа” № 17 в град Габрово, построен върху 270 /двеста и седемдесет/ кв.м. в дворно място цялото от 1 757 /хиляда седемстотин петдесет и седем/ кв.м. в дв. 592,597 /петстотин деветдесет и две запетайка петстотин деветдесет и седем/ в кв. 155 сто петдесет и пет/ по плана на град Габрово. Апартамента се състои от две стаи, кухня, килер, баня – клозет, две антрета, ложа, ЗАЕДНО с МАЗА №13 от 9,89 /девет цяло и осемдесет и девет стотни/ куб.м. – тринадесета по ред от ляво на дясно на стълбището за сутерена с посока към югозапад, ЗАЕДНО с 3,18 % /три цяло и осемнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху дворното място. НАЧАЛНА ЦЕНА: 40 000 (четиридесет хиляди) леваОще Двустаен апартамент за продажба в ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО- 28800.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 30740.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 33345.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 40000.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 30000.00лв.
0.016144037246704