Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

 • Начална цена
 • 10500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 40 кв.м.

 • Срок:
 • 27.10.2017 до 27.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-28

 • Адрес:
 • район Люлин 2, вх. Б, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Неделчо Митев

 • Телефон:
 • 0700 20 841

 • Email:
 • n.mitev@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Неделчо Митев

АТЕЛИЕ № 5 /пет/, находящо се в гр. София, Столична община – Район „Люлин”, на ІІІ /третия/ надпартерен етаж, на кота + 9.06 /плюс девет цяло и шест стотни/ метра, във вход „Б” на жилищната сграда, построена в груб строеж в подробно описания по – долу урегулиран поземлен имот, което ателие е със застроена площ от 40.09 /четиридесет цяло и девет стотни/ квадратни метра, състоящо се от дневна – трапезария с кухненск бокс, баня с тоалетна, антре и лоджия, при съседи: ателие № 6 /шест/, коридор , апартамент № 9 /девет/ и двор, заедно с припадащите се 0.562 % /нула цяло, петстотин шестдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно скица урегулиран поземлен имот ІV – 807 /четвърти за имот с планоснимачен номер осемстотин и седем/ от квартал 53 /петдесет и трети/, по плана на гр. София, местността „Люлин – 2 /две/”, целият с площ от 2 450 /две хиляди, четиристотин и петдесет/ квадратни метра, при съседи: североизток – урегулиран поземлен имот ІІ – 966 /втори за имот с планоснимачен номер деветстотин шестдесет и шест/, югоизток – урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ - за магазини и обществено обслужване, югозапад – урегулиран поземлен имот V - 970 /пети за имот с планоснимачен номер деветстотин и седемдесет/ и северозапад – улица, а съгласно Схема № 33719/28.10.2011г. на АГКК – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4354.375.1.145, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин 2“, вх. Б, ет. 3, ателие 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4354.375, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 40,09 /четиридесет цяло и девет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.4354.375.1.109, под обекта – няма, над обекта – 68134.4354.375.1.147Още Ателие, Таван за продажба в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ- 153225.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 160704.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 52544.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 107200.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 4340.00лв.
0.010119915008545