Фабрика в Пиргово за 32240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пиргово > Фабрика

Фабрика в Пиргово

Допълнителна информация

  Начална цена: 32240.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 563 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Пиргово
Всички имоти на ЧСИ

УПИ XX /двадесет/, в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, при граници на имота: от три страни – УПИ XV, улица, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА, МАСИВНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ЮЖНАТА ЧАСТ от приземен и първи етаж от сграда с разгърната застроена площ от 562.70 кв.м./петстотин шестдесет и два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, обособена със самостоятелен вход и изход и представляваща по предназначение ФАБРИКА ЗА ЧОРАПИ И ЧОРАПОГАЩИ, със самостоятелни помещения, разположени последователно, в който е настанен целия производствен процес. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 32 240 лв. Тежести: договорна ипотека в полза на „ПИБ” АД, ЕИК 831094393 за обезпечаването на сумата от 150 000 лева. Възбрана вписана в полза на взискателя „ПИБ” АД, ЕИК 831094393