Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Сухиндол Фабрика в Сухиндол Търговски имот в Сухиндол Тристаен апартамент в Сухиндол Стая в Сухиндол Склад в Сухиндол Производствен имот в Сухиндол Парцел в Сухиндол Паркомясто в Сухиндол Офис в Сухиндол Многостаен апартамент в Сухиндол Мезонет в Сухиндол Магазин в Сухиндол Къща в Сухиндол Земеделски имот в Сухиндол Земеделска земя в Сухиндол Заведение в Сухиндол Жилищна сграда в Сухиндол Етаж от къща в Сухиндол Едностаен апартамент в Сухиндол Други в Сухиндол Двустаен апартамент в Сухиндол Гараж в Сухиндол Газстанция в Сухиндол Вила в Сухиндол Бензиностанция в Сухиндол Ателие, Таван в Сухиндол Автомивка в Сухиндол

Фабрика Сухиндол

 • Начална цена
 • 164289.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 2151 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • ул. Водолей № 26

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 336 (триста тридесет и шести) от 2187,00 ( две хиляди сто осемдесет и седем кв. м.), за който е отреден УПИ V - 336 (пет римско - триста тридесет и шест арабско, отреден за битови услуги, квартал 27 (двадесет и седми) по ПУП на гр. Сухиндол, област Велико Търново, на ул. „Водолей“ № 26, целият с площ от 2151 (две хиляди сто и петдесет и един) кв. м., с уредени дворищно регулационни отношения и неприложена улична регулация откъм улица с О. Т. 159-160, при граници и съседи за имота: УПИ І-334, УПИ І, УПИ VІ-337, УПИ VІІ-338, улица О.Т. 173-174-175, улица О. Т. 159-160-163, заедно с построените в него: 1. Хлебокомбинат, представляващ двуетажна масивна сграда, със застроена площ 568,00 (петстотин шестдесет и осем)кв. м., РЗП от 1209,00 (хиляда двеста и осем) кв. м., въведен в експлоатация 1953 г., състоящ се от: производствено помещение, рампа, складове, при граници на сградата: север, изток и юг - двор, запад - улица О. Т. 159-160-163; 2. Навес до хлебокомбината с три броя гаражи, представляващ едноетажна полумасивна сграда, състояща се от: навес със ЗП от 255,00 (двеста петдесет и пет) кв. м. и гаражи със ЗП от 100,00 (сто) кв. м., въведен в експлоатация 1960 г., с граници на сградата: север - УПИ ІV-335, запад - двор, юг - УПИ VІ - 337, изток - улица О. Т. 173-174-175, подробно описан в НА за покупко-продажба от 26.02.2008 г., вписан в АВ - СВ гр. Павликени, вх. Рег. № 709/26.02.2008 г., акт 31, том ІІ, дело № 255/2008 г. В имота са извършени подобрения съгласно изисквания на Агенция по храните, през 2012 г. Направен е окачен таван на цялата зала за производство и реализация. Подменена е дограмата на същата – врати и прозорци. Направена е камерата за втасване на хляба и на втория етаж сервизни помещения и помещение за счетоводството. Извършен е ремонт и на водната инсталация на същите. СОБСТВЕНИК „Хлебокомбинат Сухиндол“ ЕООД ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : договорна ипотека от 01.09.2010 г. в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД в размер на 127 128.95 лв.; възбрана от 02.07.2013г. в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД; 2бр. възбрани в полза на ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО от 11.08.2016г и от 18.01.2017г НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 164 289.60 лв. /сто шестдесет и четири хиляди двеста осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/Още Фабрика за продажба в Сухиндол

Фабрика Сухиндол- 164289.60лв.
Фабрика Сухиндол- 139248.00лв.
Фабрика Сухиндол- 174060.00лв.
Фабрика Сухиндол- 143280.00лв.
Фабрика Сухиндол- 150912.00лв.
0.014297962188721