Търговски имот в КУБРАТ за 60960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КУБРАТ > Търговски имот

Търговски имот в КУБРАТ

Допълнителна информация

  Начална цена: 60960.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 116 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: гр.Кубрат, ул. Цар Освободител №13
  ЧСИ: Деян Петков Драганов
  Телефон: 084 621042
  Email: ddraganov@b-trust.org

Всички имоти за КУБРАТ
Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 40422.505.1126.1.79 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто двадесет и шест точка едно точка седемдесет и девет/, по кадастралната карта кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със заповед №РД-18-51/27.07.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес град Кубрат, улица Цар Освободител №13 /тринадесет/, находящ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1126 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто двадесет и шест/, със застроена площ от 25 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 40422.505.1126.1.80, 40422.505.1126.1.78, под обект - няма, над обекта - 40422.505.1126.1.35, 40422.505.1126.1.34..