Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

 • Начална цена
 • 252535.80 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 195 кв.м.

 • Срок:
 • 05.01.2018 до 05.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-06

 • Адрес:
 • ул. Странджа 43

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.69.1.10 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, две, точка, шест, девет, точка, едно, точка, едно, нула), находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-2538/07.10.2011 г. на Началника на СГКК-Варна, с адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, ул. Странджа 43 (четиридесет и три), ет. 0 (нула), обект "Цветни песъчинки. Самостоятелният обект се намира в сграда No 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1502.69 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, две, точка, шест, девет), предназначение на обекта: за детско заведение, брой нива на обекта: 2 (две), посочена площ в документа: 194.74 кв.м. (сто деветдесет и четири цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), прилежащи части: изба No 6 (шест) с площ от 11.21 кв.м. (единадесет цяло двадесет и една стотни квадратни метра); изба No 7 (седем) с площ от 13.94 кв.м. (тринадесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра) и 26.8714 % (двадесет и шест цяло осем хиляди седемстотин и четиринадесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи: на ниво 1 (едно) - на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта -няма, на ниво 2 (две) - на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1502.69.1.5, 10135.1502.69.1.6, над обекта: 10135.1502.69.1.2Още Търговски имот за продажба в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА- 64160.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 252535.80лв.
Търговски имот ВАРНА- 819895.50лв.
Търговски имот ВАРНА- 238880.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 21888.72лв.
0.034804105758667