Всички имоти Магазин в Варна от ЧСИ

 • Магазин
  53 кв.м., ВАРНА
  ул."Околчица" 14, р-н Одесос
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 67000.00 лв.
 • Магазин
  40 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ №2, АП.13
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 46040.00 лв.
 • Магазин
  38 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ №2
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 44072.00 лв.
 • Магазин
  59 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, КВ.ЧАЙКА, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ БУЛ.ЛЕВСКИ
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 67500.00 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ЗЛЕТОВО 32
  Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-24
  Виж повече
 • 33220.80 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 20
  Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-24
  Виж повече
 • 49183.20 лв.
 • Магазин
  209 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47, МАГАЗИН 10135.2563.333.1.13
  Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-10
  Виж повече
 • 298116.00 лв.
 • Магазин
  48 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47, МАГАЗИН 10135.2563.333.1.14
  Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-10
  Виж повече
 • 69004.80 лв.
 • Магазин
  122 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 194
  Срок: 18.06.2018 до 18.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-19
  Виж повече
 • 30833.28 лв.
 • Магазин
  159 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ТОДОР РАДЕВ 11 ФИТНЕС
  Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-21
  Виж повече
 • 67200.00 лв.
 • Магазин
  169 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ТОДОР РАДЕВ 11 МАГАЗИН 2
  Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-21
  Виж повече
 • 76800.00 лв.
 • Магазин
  139 кв.м., ВАРНА
  УЛ. МАРИН ДРИНОВ 44
  Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-21
  Виж повече
 • 93600.00 лв.
 • Магазин
  80 кв.м., ВАРНА

  Срок: 02.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 64800.00 лв.
 • Магазин
  33 кв.м., ВАРНА

  Срок: 02.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 27000.00 лв.
 • Магазин
  173 кв.м., ВАРНА
  ул. "Княз Николаевич" 44
  Срок: 02.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 91800.72 лв.
 • Магазин
  45 кв.м., ВАРНА
  МАГАЗИН за хранителни стоки, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 44446.50 лв.
 • Магазин
  45 кв.м., ВАРНА
  МАГАЗИН за хранителни стоки, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 44446.50 лв.
 • Магазин
  105 кв.м., ВАРНА
  МАГАЗИН гр. Варна, район "Приморски", ул. „Топра Хисар" № 26, ет.-1 /минус едно/, с предназначение -за търговска дейност, брой нива -2, с площ по документ за собственост от 105,36 кв.м., състоящ се от: стълбище към сутеренния етаж, на който са разпол
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 126000.00 лв.
 • Магазин
  143 кв.м., ВАРНА
  МАГАЗИН /със статут за продажба на оръжие/ гр. Варна, район "Одесос", ул. "Три уши" № 15, на сутеренен етаж
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 144000.00 лв.
 • Магазин
  53 кв.м., ВАРНА
  ул."Околчица" 14, р-н Одесос
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 73548.00 лв.
 • Магазин
  38 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, УЛ. КОНСТОНТИН ДОГАНОВ 2
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 40500.00 лв.
 • Магазин
  39 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ №2
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 42300.00 лв.
 • Магазин
  59 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, КВ.ЧАЙКА, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ БУЛ.ЛЕВСКИ
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 75000.00 лв.
 • Магазин
  53 кв.м., ВАРНА
  ул."Цар Самуил" № 20
  Срок: 16.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 107600.00 лв.
 • Магазин
  32 кв.м., ВАРНА
  гр.Варна, ул.Гавраил Кръстевич № 21-23
  Срок: 09.04.2018 до 09.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-10
  Виж повече
 • 46400.00 лв.
 • Магазин
  21 кв.м., ВАРНА
  гр.Варна, ул.Гавраил Кръстевич № 21-23
  Срок: 09.04.2018 до 09.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-10
  Виж повече
 • 28960.00 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  гр.Варна, ул.Гавраил Кръстевич № 21-23
  Срок: 09.04.2018 до 09.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-10
  Виж повече
 • 46720.00 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 20
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 54648.00 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  УЛ. ЗЛЕТОВО, 32
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 36912.00 лв.
 • Магазин
  7 кв.м., ВАРНА
  10135.2563.333.1.16
  Срок: 18.03.2018 до 18.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-19
  Виж повече
 • 11688.00 лв.
 • Магазин
  52 кв.м., ВАРНА
  10135.2563.333.1.15
  Срок: 18.03.2018 до 18.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-19
  Виж повече
 • 84440.00 лв.
 • Магазин
  209 кв.м., ВАРНА
  10135.2563.333.1.13
  Срок: 18.03.2018 до 18.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-19
  Виж повече
 • 331240.00 лв.
 • Магазин
  48 кв.м., ВАРНА
  10135.2563.333.1.14
  Срок: 18.03.2018 до 18.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-19
  Виж повече
 • 76672.00 лв.
 • Магазин
  19 кв.м., ВАРНА
  ул. Васил Друмев 1
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 38998.17 лв.
 • Магазин
  139 кв.м., ВАРНА
  ул. марин дринов 44
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 104000.00 лв.
 • Магазин
  33 кв.м., ВАРНА

  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Магазин
  80 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, ж.к. Бриз - юг, ул. "8-ма" № 20, с идентификатор 10135.2563.106.1.16
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Магазин
  173 кв.м., ВАРНА
  ул. Княз Николаевич" №44
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 102000.80 лв.
 • Магазин
  105 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Топра Хисар” № 26, ет.-1
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 140000.00 лв.
 • Магазин
  143 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Три уши” № 15
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 160000.00 лв.
 • Магазин
  45 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 49285.00 лв.
 • Магазин
  52 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, УЛ. ОКОЛЧИЦА №14
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 81720.00 лв.
 • Магазин
  16 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, УЛ. КАПИТАН РАЙЧО №5
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Магазин
  39 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ №2
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 47000.00 лв.
 • Магазин
  59 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, , БУЛ. ЛЕВСКИ, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 85360.00 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  "Чайка 2"
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 8750.00 лв.
 • Магазин
  19 кв.м., ВАРНА
  ул. Васил Друмев 1
  Срок: 31.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 43331.30 лв.
 • Магазин
  57 кв.м., ВАРНА
  10135.1501.154.2.10
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 32536.00 лв.
 • Магазин
  122 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 194
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 34259.20 лв.
 • Магазин
  28 кв.м., ВАРНА
  УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ, 20
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 51772.50 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.658