Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

 • Начална цена
 • 1982098.80 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 1133 кв.м.

 • Срок:
 • 04.04.2017 до 04.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-05

 • Адрес:
 • гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Стефан Караджа" № 16

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект, представляващ: 1 132.52 /хиляда сто тридесет и две цяло и петдесет и две стотни/ кв.м. идеални части от друг вид самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта № 10135.1508.272.1.10 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и осем, точка, двеста седемдесет и две, точка, едно, точка, десет/, находящ се в гр. Варна, общ.Варна. обл. Варна, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Стефан Караджа" № 16 /шестнадесет/ ет. -1 /минус едно/, намиращ в сграда № 1 /едно/, разположена в ПИ № 10135.1508.272 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и осем точка, двеста седемдесет и две/, с площ на самостоятелния обект: 1 169.84 /хиляда сто и шестдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от 5 /пет/ нива съгласно скица: ниво 1 /едно/ при граници: на същия етаж: 10135.1508.272.1.129, 10135. 1508,272.1.130, под обекта: няма, над обекта: 10135.1508.272.1.131; ниво 2 /две/ при граници: на същия етаж: 10135.1508.272.1.131, под обекта: 10135.1508.272.1.129. 10135.1508.272.1.132 над обекта: няма; ниво 3 /три/ при граници: на същия етаж - няма, под обекта: 10135.1508.272.1.127, 10135.1508.272.1.8, 10135.1508.272.1.131, над обекта: 10135.1508.272.1.48, 10135.1508.272.1.47, 10135.1508.272.1.52, 101135.1508.272.1.46, 10135.1508.272.1.51, 10135.1508.272.1.45, 10135.1508.272.1.44,  10135.1508.272.1.38, 10135.1508.272.1.43, 10135.1508.272.1.42, 10135.1508.272.1.37, 10135.1508.272.1.41, 10135.1508.272.1.40, 10135.1508.272.1.36, 10135.1508.272.1.39, 10135.1508.272.1.59, 10135.1508.272.1.58, 10135.1508.272.1.60, 10135.1508.272.1.57, 10135.1508.272.1.56, 10135.1508.272.1.55, 10135.1508.272.1.54,  10135.1508.272.1.53, 10135.1508.272.1.50, 10135.1508.272.1.49; ниво 4 /четири/ при граници: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1508.272.1.119, 10135.1508.272.1.118, 10135.1508.272.1.117, 10135.1508.272.1.124, 10135.1508.272.1.116, 10135.1508.272.1.115, 10135.1508.272.1.114, 10135.1508.272.1.113, 10135.1508.272.1.112, 10135.1508.272.1.111, 10135.1508.272.1.110, 10135.1508.272.1.109,  10135.1508.272.1.108, 10135.1508.272.1.107, 10135.1508.272.1.106, 10135.1508.272.1.105, 10135.1508.272.1.126, 10135.1508.272.1.125, 10135.1508.272.1.123, 10135.1508.272.1.122, 10135.1508.272.1.121, 10135.1508.272.1.120 и над обекта: няма; ниво 5 /пет/ при граници: на същия етаж - няма, под обекта: няма и над обекта: няма стар идентификатор: както и съответните 33.1447 % /331.00 кв.м./ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, съгласно техническа експертиза ниво едно не съществува.Още Търговски имот за продажба в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА- 19000.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 496214.40лв.
Търговски имот ВАРНА- 176480.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 258525.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 30287.64лв.
0.1947169303894