Стая в ЛОВЕЧ за 8437.50 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Стая

Стая в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 8437.50 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 13 кв.м.
  Срок: 13.10.2015 до 13.11.2015
  Обявяване: 2015-11-16
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.89.1.35 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска № 2, ...