Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в Куклен Фабрика в Куклен Търговски имот в Куклен Тристаен апартамент в Куклен Стая в Куклен Склад в Куклен Производствен имот в Куклен Парцел в Куклен Паркомясто в Куклен Офис в Куклен Многостаен апартамент в Куклен Мезонет в Куклен Магазин в Куклен Къща в Куклен Земеделски имот в Куклен Земеделска земя в Куклен Заведение в Куклен Жилищна сграда в Куклен Етаж от къща в Куклен Едностаен апартамент в Куклен Други в Куклен Двустаен апартамент в Куклен Гараж в Куклен Газстанция в Куклен Вила в Куклен Бензиностанция в Куклен Ателие, Таван в Куклен Автомивка в Куклен

Производствен имот Куклен

 • Начална цена
 • 337968.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 10119 кв.м.

 • Срок:
 • 05.02.2018 до 05.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-06

 • Адрес:
 • местност "ОРТА ХАН"

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ИМОТ №001398 (хиляда триста деветдесет и осем), находящ се в землището на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, община Куклен, област Пловдив, целият със застроена и незастроена площ от 10.119дка (десет декара и сто и деветнадесет квадратни метра), в местността „ОРТА ХАН“, с начин на трайно ползване: строителни материали, който имот е образуван от имот №001397 (хиляда триста деветдесет и седем) по плана за земеразделяне на землището на гр. Куклен, и за който имот има одобрен и влязъл в сила ПУП – ПРЗ със Заповед №221/12.12.2002г. на Кмета на община Куклен, съгласно който имотът представлява УПИ №VІІ-377 (седем римско – триста седемдесет и седем арабско) по подробния устройствен план на гр. Куклен, при граници и съседи: имот № 001413 – хим. промишленост на „Агрия“ АД, имот № 001414 – химическа промишленост на „АГРИЯ” АД, имот №001409 - строителни материали на „Заводски строежи ПС – Пловдив“, имот №001422 - строителни материали на „Заводски строежи - ПС – Пловдив“ АД, имот №001394 - строителни материали на „Заводски строежи - ПС – Пловдив“ АД; Ведно с всички подобрения и приращения в имота, ведно с изградените в имота бетоноцентър „БАЛ-40“ №1 (БАЛ – четиридесет номер едно), със застроена площ от 155.00кв.м. (сто петдесет и пет квадратни метра) представляващ бункер трисекционен за съхранение на инертни материали с различни размери и якостни качества – 3 броя по 200м3, и бетоноцентър БАЛ-40 №2 (БАЛ – четиридесет номер две), представляващ бункер трисекционен за съхранение на инертни материали с различни размери и якостни качества – 4 броя по 200м3, със застроена площ от 155.00кв.м. (сто петдесет и пет квадратни метра).Още Производствен имот за продажба в Куклен

Производствен имот Куклен- 337968.00лв.
Производствен имот Куклен- 214800.00лв.
Производствен имот Куклен- 248000.00лв.
Производствен имот Куклен- 33000.00лв.
Производствен имот Куклен- 198000.00лв.
0.03052282333374