Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в Черногорово Фабрика в Черногорово Търговски имот в Черногорово Тристаен апартамент в Черногорово Стая в Черногорово Склад в Черногорово Производствен имот в Черногорово Парцел в Черногорово Паркомясто в Черногорово Офис в Черногорово Многостаен апартамент в Черногорово Мезонет в Черногорово Магазин в Черногорово Къща в Черногорово Земеделски имот в Черногорово Земеделска земя в Черногорово Заведение в Черногорово Жилищна сграда в Черногорово Етаж от къща в Черногорово Едностаен апартамент в Черногорово Други в Черногорово Двустаен апартамент в Черногорово Гараж в Черногорово Газстанция в Черногорово Вила в Черногорово Бензиностанция в Черногорово Ателие, Таван в Черногорово Автомивка в Черногорово

Производствен имот Черногорово

 • Начална цена
 • 182080.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 3150 кв.м.

 • Срок:
 • 13.01.2018 до 13.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-14

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Георги Тарльовски

 • Телефон:
 • 034 918 181

 • Email:
 • office@gtarlyovski.com


Всички имоти на ЧСИ Георги Тарльовски

3 150/5 210 идеални части от Поземлен имот целият с площ 5 210 кв.м. с идентификатор 81089.111.161 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност 123, площ: 5 210 кв.м. (пет хиляди двеста и десет), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно придобиване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001161, съседи: 81089.111.364, 81089.111.365, 81089.111.188, 81089.111.140, 81089.111.138, 81089.111.136, 81089.111.133, 81089.111.134, ВЕДНО с построените в имота: Сграда с идентификатор 81089.111.161.1 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, ул. ...../Неизвестна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.161, застроена площ: 755 кв.м. (седемстотин петдесет и пет), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма и Сграда с идентификатор 81089.111.161.2 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно, точка, две), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, ул. ...../Неизвестна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.161, застроена площ: 70 кв.м. (седемдесет), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма.Още Производствен имот за продажба в Черногорово

Производствен имот Черногорово- 182080.00лв.
Производствен имот Черногорово- 6000.00лв.
Производствен имот Черногорово- 6000.00лв.
Производствен имот Черногорово- 7500.00лв.
Производствен имот Черногорово- 69166.50лв.
0.027561902999878