Парцел в Драговищица за 2600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Драговищица > Парцел

Парцел в Драговищица

Допълнителна информация

  Начална цена: 2600.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 590 кв.м.
  Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
  Обявяване: 2018-10-24
  Адрес: с.Драговищица, община Костинброд, област Софийска, местност "Лозето"
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Драговищица
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Поземлен имот с площ от 590 (петстотин и деветдесет) кв. метра, находящ се в местността „Лозето“, с. Драговищица, община Костинброд, област София, ЕКАТТЕ 23296, с начин на трайно ползване: двор, съставляващ имот № 5060055 (номер пет, нула, шест, нула, нула, пет, пет) по плана на новообразуваните имоти на землището, одобрен със Заповед № ОА-51/25.02.2005г. на Областния управител на София област, идентичен с поземлен имот № 55 (петдесет и пет) по кадастралния план на селото, при съседи по скица: п.имот № 5060053 на Петър Веселинов Младенов, п.имот № 5060056 на неидентифициран собственик, п.имот № 5060062 на Община Костинброд и п.имот № 5060063 на Община Костинброд. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 2600 лв. /две хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Драговищица, община Костинброд, област Софийска. Съгласно чл.487, ал.1 ГПК, към момента на възбраната по делото върху имота са установени: възбраната по делото в полза на взискателя, вписана на дата 16.12.2013г., номер от вх.регистър 1909, номер от дв.вх.регистър 1908, акт том I, акт номер 161/2013г.