Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Къща Златина Хотел в Брацигово Фабрика в Брацигово Търговски имот в Брацигово Тристаен апартамент в Брацигово Стая в Брацигово Склад в Брацигово Производствен имот в Брацигово Парцел в Брацигово Паркомясто в Брацигово Офис в Брацигово Многостаен апартамент в Брацигово Мезонет в Брацигово Магазин в Брацигово Къща в Брацигово Земеделски имот в Брацигово Земеделска земя в Брацигово Заведение в Брацигово Жилищна сграда в Брацигово Етаж от къща в Брацигово Едностаен апартамент в Брацигово Други в Брацигово Двустаен апартамент в Брацигово Гараж в Брацигово Газстанция в Брацигово Вила в Брацигово Бензиностанция в Брацигово Ателие, Таван в Брацигово Автомивка в Брацигово

Парцел Брацигово

 • Начална цена
 • 26312.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 498 кв.м.

 • Срок:
 • 26.03.2018 до 26.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-27

 • Адрес:
 • бул. Освободители № 13

 • ЧСИ:
 • Георги Николов Самарджиев

 • Телефон:
 • 034 - 460 420

 • Email:
 • gsamardzhiev885@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Самарджиев

Поземлен имот с идентификатор 06207.503.149 /нула шест две нула седем точка пет нула три точка едно четири девет/ по кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Брацигово, с адрес на имота: гр. Брацигово, бул. „Освободители“ №13 /тринадесет/, с площ по скица на поземлен имот №15-17972-15.012016г. на СГКК гр. Пазарджик от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при съседи по скица от кадастралната карта: 06207.503.146, 06207.503.150, 06207.503.2479, 06207.503.151, 06207.503.9548 и 06207.503.148, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.503.149.1.2 /нула шест две нула седем точка пет нула три точка едно четири девет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Брацигово, бул. „Освободители“ №13 /тринадесет/, етаж 2 /втори/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.503.149, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседи по кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта-06207.503.149.1.1 и над обекта-няма, представляващ съгласно доказателствен акт за собственост втория етаж от полумасивна жилищна сграда, находяща се в град Брацигово, бул. „Освободители“ №13. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 26312,00 лева /двадесет и шест хиляди триста и дванадесет лева/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на съделителите ЗОРНИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА и НЕВЕНА МОМЧИЛОВА ГРОЗДАНОВА.Още Парцел за продажба в Брацигово

Парцел Брацигово- 26312.00лв.
Парцел Брацигово- 22456.80лв.
Парцел Брацигово- 22456.80лв.
Парцел Брацигово- 28071.00лв.
Парцел Брацигово- 28071.00лв.
0.026115894317627