Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 5400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 16 кв.м.

 • Срок:
 • 17.11.2017 до 18.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-19

 • Адрес:
 • гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" бл. 36, вх. А, ПАРКОМЯСТО 173

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

½ идеални части от паркомясто № 172, представляващо 1/98, с принадлежащите му 2,86 кв. м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж и ½ идеални части от паркомясто № 173, представляващо 1/98 с принадлежащите му 2,86 кв. м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни на гаража самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.2555.277.1.122, 10135.2555.277.131, 10135.2555.277.1.129, 10135.2555.277.1.127, 10135.2555.277.1.128, 10135.2555.277.1.125, стар идентификатор - няма, описан в документ за собственост като подземен гараж, находящ се в сутерена на сграда за комплексно обслужване жилищна част „Вива 4” в гр. Варна, община Варна, Варненска област, район Приморски, в УПИ № I, административни и обществено обслужващи дейности в кв. 19 по плана на 23 подрайон на града на кота - 5.90 включващ паркоместа за 98 коли, представляващи 2/98 (две деветдесет и осми) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10135.2555.277.1.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД -18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, район Приморски, ул. Димитър Икономов” № 36 вх. А (буква "A")| ет. -2 (минус две) в сграда (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.277, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива на обектa (едно), целият с площ от 2 984.10 кв.м. На основание чл. 494 от ГПК във вр. с чл. 485 от ГПК определям началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот: ½ идеални части от паркомясто № 173 с цената от 5 400.00 лева /пет хиляди и четиристотин лв./, определена съобразно чл. 494 във вр. чл. 485 ГПК. На основание чл. 113 ал. 9 от ЗДДС не се дължи ДДС.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.31493806838989