Магазин в Априлово за 122040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Априлово > Магазин

Магазин в Априлово

Допълнителна информация

  Начална цена: 122040.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 452 кв.м.
  Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
  Обявяване: 2018-10-05
  Адрес: с. Априлово, община Горна Малина, в ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО
  ЧСИ: Георги Николов Каримов
  Телефон: 0722 - 60183
  Email: gkarimov@gmail.com

Всички имоти за Априлово
Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Каримов

МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – магазин за хранителни стоки и работилница за хляб и закуски с използваемо таванско, подпокривно пространство с разгъната застроена площ от 452 кв.м., заедно с ½ идеална част от имота, в който е построена сградата и представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Априлово, общ. Горна Малина, обл. Софийска, целият с площ от 974 кв.м., който по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №0-692/1968г. и изменен със Заповеди №62/1994г. и №57/25 .04.2008г., съставлява имот планоснимачен номер 124, за който е отреден парцел VІ, в кв.20, при съседи на целия имот по скица: от две страни улици, п-л V-125 и п-л VІІ -124.