Къща в Храброво за 5000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Храброво > Къща

Къща в Храброво

Допълнителна информация

  Начална цена: 5000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 200 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес:
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Храброво
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 700 /хиляда и седемстотин/кв.м., съставляващо УПИ III-163 /трети- сто шестдесет и три/ в квартал 83 /осемдесет и три/ по плана на с. Храброво, община Провадия, област Варна, заедно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, с разгъната застроена площ 200 /двеста/ кв.м., с принадлежащото й ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ 25 /двадесет и пет/кв.м., принадлежащото й ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ 70 /седемдесет / кв.м. по данъчна оценка, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м. по данъчна оценка, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със застроена площ 75 /седемдесет и пет/ кв.м. по данъчна оценка и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със застроена площ 75 /седемдесет и пет/ кв.м. по данъчна оценка, подобрения и насаждения, при граници на имота: изток- УПИ V-163, запад- улица север- УПИ IV-162, юг- УПИ I-171 и УПИ II-163.