Къща в Галата за 39200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Галата > Къща

Къща в Галата

Допълнителна информация

  Начална цена: 39200.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: 04.08.2018 до 04.09.2018
  Обявяване: 2018-09-05
  Адрес: с. Галата, общ. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" № 9
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Галата
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Недвижим имот, находящ се в строителни граници на с. Галата, община Тетвен, област Ловеч, с административен адрес на ул. ”Димитър Благоев” № 9, който имот представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен, с площ на целия около 600 кв. м. /шестстотин кв. м./, който имот е заснет понастоящем, представлява и съответства по застроителния план на с. Галата от 1982 г., на парцел III – 363 /трети за пл. номер триста шейсет и трети/ в кв. 36 /тридесет и шести/, при актуални граници и съседи на имо та по акт за собственост: улица, Андрей Гадинов Гадинов, свой имот, Адриян Асенов Дурчев, Марин Андреев Шутев; ведно и с цялата построена в този имот на основание издадено Строително решение с № 38 от 08.11.1975 г., ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, масивна, със застроена площ на етажа от 100 кв. м.; както и с всички други подобрения в този имот.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 114/14.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]