Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Дълбок дол Фабрика в Дълбок дол Търговски имот в Дълбок дол Тристаен апартамент в Дълбок дол Стая в Дълбок дол Склад в Дълбок дол Производствен имот в Дълбок дол Парцел в Дълбок дол Паркомясто в Дълбок дол Офис в Дълбок дол Многостаен апартамент в Дълбок дол Мезонет в Дълбок дол Магазин в Дълбок дол Къща в Дълбок дол Земеделски имот в Дълбок дол Земеделска земя в Дълбок дол Заведение в Дълбок дол Жилищна сграда в Дълбок дол Етаж от къща в Дълбок дол Едностаен апартамент в Дълбок дол Други в Дълбок дол Двустаен апартамент в Дълбок дол Гараж в Дълбок дол Газстанция в Дълбок дол Вила в Дълбок дол Бензиностанция в Дълбок дол Ателие, Таван в Дълбок дол Автомивка в Дълбок дол

Къща Дълбок дол

 • Начална цена
 • 65696.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 70 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • Община Троян, с. Дълбок дол, ул. "Иван Дойчев" № 27

 • ЧСИ:
 • Велислав Петров

 • Телефон:
 • 068 699 460; 0875 308 460

 • Email:
 • raev_a@velislavpetrov.com


Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ обособен като парцел I /първи/ , пл. номер 539 /петстотин тридесет и девет/, целият с площ от около 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ кв. м. , ЗАЕДНО с построените в него цялата двуетажна паянтова жилищна сграда обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, както и двуетажна паянтова жилищна сграда, обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м. и разгърната площ от 84 /осемдесет и четири / кв. м. и двуетажна паянтова стопанска постройка, както и всички подобрения в този урегулиран поземлен имот, обособен като такъв със Заповед № 1013 от 08.09.2006 г. на Кмета на Община Троян /ЧИРП за парцели I - 447 (първо римско - четиристотин четиридесет и седем арабско) , II – 438 (второ римско – четиристотин тридесет и осем арабско) и III – 441 (трето римско-четиристотин четиридесет и едно арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) по плана на с. Дълбок дол, от които е обособен УПИ I-539 (едно римско-петстотин тридесет и девет арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) /, при граници за новообразувания УПИ: от две страни улици и жилищни парцели на други собственици, А СЪГЛАСНО СКИЦА представлява Поземлен имот с идентификатор 24476.760.360 ( двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-112/29.12.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: Община Троян, с. Дълбок дол, ул. „Иван Дойчев“ № 27, с площ от 2589 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), при съседи: 24476.760.877, 24476.760.364, 24476.760.356, 24476.760.1540, 24476.760.359, 24476.760.865, 24476.760.841, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.1, застроена площ от 47 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.2, застроена площ от 61 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.3, застроена площ от 20 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.4, застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.5, застроена площ от 70 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.6, застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.7, застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1 и предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1391/2016г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]Още Къща за продажба в Дълбок дол

Къща Дълбок дол- 65696.00лв.
Къща Дълбок дол- 68580.00лв.
Къща Дълбок дол- 85725.00лв.
Къща Дълбок дол- 76968.00лв.
Къща Дълбок дол- 13305.00лв.
0.01957106590271