Земеделски имот в БЕРКОВИЦА за 151783.20 лв.

Имоти > Имоти от чси БЕРКОВИЦА > Земеделски имот

Земеделски имот в БЕРКОВИЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 151783.20 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес:
  ЧСИ: Ани Василева Янакиева
  Телефон: 096 - 300652; 0971 - 66445; 0888 425470
  Email: a_v_montana@abv.bg

Всички имоти за БЕРКОВИЦА
Всички имоти на ЧСИ Ани Василева Янакиева

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПРОМИШЛЕНО – СКЛАДОВ ТЕРЕН/ с площ от 3 000 кв. м., находящ се в землището на гр. Берковица, обл. Монтана, в местността „Извора“, представляващ имот № 000478 по плана на землището, ВЕДНО с намиращия се в него СКЛАД за абразивно зърно с площ 1 800 кв. м. и всички други подобрения и насаждения в този поземлен имот, който е при съседи: „Кастел“ АД и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а По скица от АГКК – Поземлен имот с идентификатор 03928.49.54 по кадастралната карта и кадастралните р егистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 09.09.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност ИЗВОРА, с площ от 3000 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За производството на строителни материали, конструкции и изделия, при съседи: 03928.49.53 и 03928.49.24, ВЕДНО с находящата се в ПИ СГРАДА с идент. 03928.49.54.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 09.09.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, сградата е разположена в поземлен имот с идент. 03928.49.54, със застроена площ: 1964 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: складова база, склад. Районът на местонахождение на имота се характеризира с промишлено строителство, с частично изградена техническа инфраструктура. В непосредствена близост до жп гарата и главния път Монтана – Берковица и производствени предприятия. Поземленият имот е разположен в промишлената зона на гр. Берковица, източно от жп линията и гарата. Парцелът е обособен самостоятелно, ограден е само в северната и западна част с панели. През 80-те години, в средата на имота е изграден склад на един етаж, метална конструкция, строителство тип „Мархи“ със застроена площ 1964 кв. м. Стените са панелни, метална дограма и профилна ламарина. Върху цялата застроена площ е едно хале, подът е циментова замазка, достъп до него има от север и юг с портални метални врати. В северната част на халето е монтирано с ПВЦ плоскости и дограма помещение за работниците. Счупени са голяма част от стъклата и има течове по панелите. Продължава рушенето на сградата, не се извършват ремонти и поддържане.