Земеделска земя в Могилино за 2793.87 лв.

Имоти > Имоти от чси Могилино > Земеделска земя

Земеделска земя в Могилино

Допълнителна информация

  Начална цена: 2793.87 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 10000 кв.м.
  Срок: 02.12.2018 до 02.01.2019
  Обявяване: 2019-01-03
  Адрес:
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за Могилино
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ИМОТ № 135042 /сто тридесет и пет хиляди четиридесет и две/, находящ се в землището на село Могилино, ЕКАТТЕ 30380, община Две могили, в местността КОДЖА ДАА, с начин на трайно ползване ПОЛСКА КУЛТУРА, с площ от 10.000 дка /десет декара/, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 135043 – полска култура, имот № 158001 – залесена територия, имот № 135041 – полска култура, имот № 135031 – полски път. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публ ичната продан – 2 793,87 лв. Имотът е възбранен в полза на „Агенция за контрол на просрочени задължения”-ООД,. Определям време през което недвижимият имот/книжата могат да бъдат преглеждани: всеки четвъртък от 10.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта.