Земеделска земя в Голяма Брестница за 560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Голяма Брестница > Земеделска земя

Земеделска земя в Голяма Брестница

Допълнителна информация

  Начална цена: 560.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 2603 кв.м.
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване: 2018-02-28
  Адрес: с. Голяма Брестница, местност „НАВУЩАНОВОТО“
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Голяма Брестница
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Неурегулиран поземлен имот, с площ от 2.603 дка /два декара и шестстотин и три кв.м. /, представляващ по картата на землището на с. Голяма Брестница, ЕКАТТЕ 15655, и заснет като Пасище, мера пета категория на земята, в местността „НАВ ...