Заведение в ВЕЛИНГРАД Двустаен апартамент ЛОВЕЧ Парцел Добринище Парцел Добринище Ателие, Таван Банско Къща ТЕТЕВЕН Други Борима Къща ЛОВЕЧ Къща Бунцево Земеделска земя БУРГАС Земеделска земя Горно Александрово Земеделска земя Горно Александрово Земеделска земя Горно Александрово Къща ГАБРОВО Земеделска земя Горно Александрово Производствен имот КАЗАНЛЪК Земеделски имот ХАРМАНЛИ Заведение ПЛЕВЕН Земеделски имот Поляново Къща Гулянци Земеделски имот Българин Хотел в ВЕЛИНГРАД Фабрика в ВЕЛИНГРАД Търговски имот в ВЕЛИНГРАД Тристаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Стая в ВЕЛИНГРАД Склад в ВЕЛИНГРАД Производствен имот в ВЕЛИНГРАД Парцел в ВЕЛИНГРАД Паркомясто в ВЕЛИНГРАД Офис в ВЕЛИНГРАД Многостаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Мезонет в ВЕЛИНГРАД Магазин в ВЕЛИНГРАД Къща в ВЕЛИНГРАД Земеделски имот в ВЕЛИНГРАД Земеделска земя в ВЕЛИНГРАД Заведение в ВЕЛИНГРАД Жилищна сграда в ВЕЛИНГРАД Етаж от къща в ВЕЛИНГРАД Едностаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Други в ВЕЛИНГРАД Двустаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Гараж в ВЕЛИНГРАД Газстанция в ВЕЛИНГРАД Вила в ВЕЛИНГРАД Бензиностанция в ВЕЛИНГРАД Ателие, Таван в ВЕЛИНГРАД Автомивка в ВЕЛИНГРАД

Заведение ВЕЛИНГРАД


Получавай безплатно най-новите обяви за ВЕЛИНГРАД на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 453600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 807 кв.м.

 • Срок:
 • 22.05.2018 до 22.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-25

 • Адрес:
 • кв. Чепино, бул. Съединение

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ОБЕКТ РЕСТОРАНТ-ЗАКУСВАЛНЯ „БЪЛГАРИЯ“, представляващ ресторант със застроена площ от 807,16 кв.м. /осемстотин и седем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ , разположен на втори етаж в сградата и закусвалня със застроена площ от 628.22 /шестстотин двадесет и осем цяло и двадесет и две стотни/ квадратни метра, разположена на първи етаж в същата сграда, ВЕДНО с МЕТАЛЕН ГАРАЖ, РАМПА на 32,28 кв.м. /тридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, МАЗЕ с РЗП /разгъната застроена площ/ от 438,16 кв.м. /четиристотин тридесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, с кадастрален номер на сградата № 502.6706.1 /петстотин и две точка, шест хиляди седемстотин и шест, точка, едно/, в която се намират обектите, съгласно Скица №1130/14.10.2013г. на Община Велинград, отдел "Кадастър, регулация и застроителни планове", като сградата е на 4/четири/ етажа, масивна стоманобетонна, представляваща /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с административен адрес по плана на гр. Велинград: бул. „Съединение“, кв. "Чепино", ВЕДНО с ½ /една втора/ идеални части от общите части на същата сграда, ВЕДНО с 594/1367 /петстотин деветдесет и четири върху хиляда триста шестдесет и седем/ идеални части от имота, върху който е построена сградата с посочените по-горе етажи, представляващ съгласно Скица №1130/14.10.2013 г., имот № 6707/шест хиляди седемстотин и седем/ по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ: 10450, община Велинград, одобрен със Заповед 300-4-12/23.03.2004 г., на Агенция по кадастър, а по регулационният план одобрен с Решение 292/04.10.2005 г., на Общински съвет град Велинград, представляващ имот № 6707/шест хиляди седемстотин и седем/ с площ от 1,367 дка /един декар триста шестдесет и седем квадратни метра/, като от имот с № 6707 /шест хиляди седемстотин и седем/ е образуван УПИ IV/четири римско/, за хотел-ресторант с площ от 1367 кв.м. /хиляда триста шестдесет и седем квадратни метра/, при следните съседи: имот с № 502.6706-Поземлен имот на Община Велинград, имот №502.9558-Улица на Община Велинград, имот № 502.9615-Улица на община Велинград, имот №502.5084-Поземлен имот на Костадин Лазаров Родин, имот №502.5085- Поземлен имот на Стефан Илиев Юруков, имот с №502.5087- Поземлен имот на Катя Стоянова Дринова, имот №502.9648- улица на община Велинград, като същия имот е с пълен номер 5026707 /пет,нула,две,шест,седем,нула,седем/ и планоснимачен номер 6707/шест хиляди седемстотин и седем/ от кадастрален район 502 /петстотин и две/, със стар номер: урегулиран поземлен имот – УПИ IV „за хотел-ресторант“ (парцел четвърти римско- за хотел и ресторант), имот планоснимачен номер 6707 /шест хиляди седемстотин и седем/, от квартал 34 /тридесет и четвърти/ по плана на гр. Велинград, бул. „Съединение“, кв. "Чепино", ВЕДНО със съответните идеални части от всички подобрения и приращения на недвижимия имотОще Заведение за продажба в ВЕЛИНГРАД

Заведение ВЕЛИНГРАД- 453600.00лв.
Заведение ВЕЛИНГРАД- 465000.00лв.
Заведение ВЕЛИНГРАД- 486300.00лв.
Заведение ВЕЛИНГРАД- 581250.00лв.
Заведение ВЕЛИНГРАД- 486300.00лв.
0.15204787254333