Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в Топола Фабрика в Топола Търговски имот в Топола Тристаен апартамент в Топола Стая в Топола Склад в Топола Производствен имот в Топола Парцел в Топола Паркомясто в Топола Офис в Топола Многостаен апартамент в Топола Мезонет в Топола Магазин в Топола Къща в Топола Земеделски имот в Топола Земеделска земя в Топола Заведение в Топола Жилищна сграда в Топола Етаж от къща в Топола Едностаен апартамент в Топола Други в Топола Двустаен апартамент в Топола Гараж в Топола Газстанция в Топола Вила в Топола Бензиностанция в Топола Ателие, Таван в Топола Автомивка в Топола

Заведение Топола

 • Начална цена
 • 8707.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 530 кв.м.

 • Срок:
 • 12.03.2018 до 12.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.510.822 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, осем, две, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК - гр. Добрич, с площ: 530 /петстотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кварта 39 /тридесет и девет/, парцел: XV /четиринадесети/, при съседи: поземлен имот с идентификатор 72693.510.823, поземлен имот с идентификатор 72693.510.925, поземлен имот с идентификатор 72693.510.821, поземлен имот с идентификатор 72693.510.813, поземлен имот с идентификатор 72693.510.812 Описание: Оценяваният поземлен имот с площ 510 кв.м., се намира в западния край на СО на с. Топола, на 600 м. от голф игрище ”BlaekSeaRama”, на 100 м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10 км. от гр. Балчик, на 3 км. от гр. Каварна и 400 м. Съседните имоти са незастроени, но в близост са изградени вилни сгради за сезонно и целогодишно обитаване. Поземленият имот се намира на предпоследна-шеста линия на ската, в близост до международен път Варна-Дуранкулак-Румъния и подходът към него е по асфалтов път, водещ към голф игрище игрище ”BlaekSeaRama”. С Решение №123 от 06.11.2012г. по гр.д.№97/2012г. по описа на Районен съд – гр. Каварна и Решение №263 от 17.06.2013г. по в.гр.д.№103/2013г. по описа на Окръжен съд – гр. Добрич, е обявен за недействителен по отношение на взискателя „Обединена Българска Банка“ АД Договор за дарение, вписан в СВ – гр. Каварна, акт №185, том 4, дв.вх.рег.№1638/09.06.2010г., с който длъжникът Павлина Росенова Петрова дарява гореописаните недвижими имоти на Минка Георгиева Ангелова. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана по изпълнително дело №20107370400275 по описа на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№725, вписана в СВ - гр. Каварна, акт 34, том 2, дв.вх.рег.№2908/09.10.2013г.Още Заведение за продажба в Топола

Заведение Топола- 8707.50лв.
Заведение Топола- 7992.00лв.
Заведение Топола- 21543.84лв.
Заведение Топола- 175426.56лв.
Заведение Топола- 81367.20лв.
0.092517852783203