Други в Борино за 335996.64 лв.

Имоти > Имоти от чси Борино > Други

Други в Борино

Допълнителна информация

  Начална цена: 335996.64 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 512 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес: ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, УЛ.РОДОПИ №58
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за Борино
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 05462.501.356.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 34/ 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. Родопи № 58, със застроена площ 512 /петстотин и дванадесет /кв.м., с предназначение: друг вид обществена сграда, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05462.501.356, с площ 1028 /хиляда двадесет и осем/ кв .м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи: поземлени имоти с идентификатори № 05462.501.5111, № 05462.501.357, № 05462.501.353, № 05462.501.5091, № 05462.501.355, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху имота.