Други в Батак за 972.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Батак > Други

Други в Батак

Допълнителна информация

  Начална цена: 972.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 45 кв.м.
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване: 2018-02-28
  Адрес: местност Правия път
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Батак
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

23./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.514 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед Р ...