Гараж в КУБРАТ за 8160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КУБРАТ > Гараж

Гараж в КУБРАТ

Допълнителна информация

  Начална цена: 8160.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 23 кв.м.
  Срок: 14.11.2018 до 14.12.2018
  Обявяване: 2018-12-17
  Адрес: град Кубрат, ул.Генерал Гурко №1 /едно/, вход Г
  ЧСИ: Деян Петков Драганов
  Телефон: 084 621042
  Email: ddraganov@b-trust.org

Всички имоти за КУБРАТ
Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ с идентификатор 40422.505.1668.1.92 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда шестстотин шестдесет и осем точка едно точка деветдесет и две/, по кадастралната карта кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със заповед №РД-18-51/27.07.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес град Кубрат, ул.Генерал Гурко №1 /едно/, вход Г /буква Г/, етаж 0 /нул а/, находящ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1668 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда шестстотин шестдесет и осем/, площ по документи 23,40 кв.м. /двадесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 40422.505.1668.1.91, под обекта - няма, над обекта - 40422.505.1668.1.64.