Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 67665.82 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 115 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • Ул. "Морска звезда" 7

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2575.951.6.1/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно точка шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. Морска звезда № 7, на първи етаж в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.951/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно/, с предназначение на самостоятелния обект: АТЕЛИЕ за творческа дейност, без посочен админитративен номер в документа за собственост, със застроена площ 115 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.2575.951.6.2, и при граници по документ за собственост: вътрешен двор, жилищна сграда, УПИ XVI-716, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и ведно с 1/8 идеална част, съответстваща на 108.25 кв.м от дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.2575.951/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно/ на посочения по-горе административен адрес, целият с площ по скица от 852 кв.м,  а съгласно предходен акт за собственост с площ от 866 кв.м, с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: -ниско застрояване /до десет метра/, с номер по предходен план: 717, в кв. 47, УПИ IV по плана на кв. Виница, при граници на поземления имот: 10135.2575.951, 10135.2575.952, 10135.2575.65, 10135.2575.1257, 10135.2575.95Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 24640.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 85032.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 40032.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 16880.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 54000.00лв.
0.018481016159058