Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 89573.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 82 кв.м.

 • Срок:
 • 13.10.2017 до 13.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-14

 • Адрес:
 • УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ, № 27 ЕТ 7 АТЕЛИЕ 1

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400354 Изходящ №: 26920 / 12.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  13.10.2017 до 13.11.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 13.11.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото БОРЯНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА и ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ, в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400354 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АТЕЛИЕ № 1 /едно/, находящо се в жилищна сграда в гр.Варна, община Варна, област Варна, ул."Васил Априлов" № 27 /двадесет и седем/ на седмия етаж с площ от 82,17 /осемдесет и две цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от: антре, трапезия с кухненски бокс, кабинет, дневна, баня-тоалет и тераса, при граници: стълбище, ул."Струга", ул."В.Априлов" и калкан към УПИ XI-6 /единадесет-шест/, ведно с принадлежащото му избено помещение №4 /четири/ с площ 2,23 /две цяло двадесет и три стотни/ кв.м. при граници: изби №№3 /три/ и 5/пет/, ул."Струга" и коридор, както и 4,9621% /четири цяло девет хиляди шестотин двадесет и една десетохилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място в което е изградена сградата, цялото с площ 307 /триста и седем/ кв.м., представляващо УПИ XII-4,5 /дванадесет - четири, пет/, кв.581 /петстотин осемдесет и първи/ по плана на 14-ти /четиринадесети/ подрайон на гр.Варна при граници: ул."Струга", ул."Васил Априлов" и УПИ XI-6 /единадесет-шест/, както и 15,23 /петнадесет цяло двадесет и три стотни/ кв.м. ид.части от описаното дворно място. Имотът е ипотекиран в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 32500 /тридесет и две хиляди и петстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  89 573.60 лв. (осемдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  13.10.2017 до 13.11.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  13.10.2017 до 13.11.2017,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Банка Пиреос България АД, IBAN BG08 PIRB 9170 1602 4311 30, BIC код PIRBBGSF, по изп.дело 20167110400354. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  13.10.2017 до 13.11.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 14.11.2017 от 14.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.014670133590698