Всички имоти Тристаен апартамент в Видин на търг от ЧСИ

 • Тристаен апартамент
  107 кв.м., ВИДИН
  ул.Марица №13
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 36800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  94 кв.м., ВИДИН
  ул.Марица №13
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 32000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  100 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Възраждане” бл.3, Вх.В, ет.4, ап.23
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 57600.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, жк „Гео Милев“ бл.25, вх.А, ет.3, ап.9
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 25200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  93 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин,ул.Градинска №24,ет.2
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 32800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  82 кв.м., ВИДИН
  ул.Баба Вида №13,вх.Б,ет.1,ап.1
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 40800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  бул.Панония №28, вх.В,ет.9,ап.81
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 28800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.Панония бл.4,вх.Г, ет.8,ап.79.
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  БУЛ." ПАНОНИЯ' №28, БЛОК "ЛЕБЕД' ВХ. А, ЕТ. 5, АП.15, ДЕСЕН
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  78 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” бл.№4, Вх.Г, ет.5, ап.64
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 22400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  ж.к Гео Милев бл.11 вх.З ет.3 ап.177
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 27576.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  Ж.К.' ПАНОНИЯ", БЛ.2, ВХ. а, ЕТ.7, АП.18
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 12816.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, жк Бонония бл.29, вх.В, ет.2, ап.6.
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 61632.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  101 кв.м., ВИДИН
  УЛ"ВЛАДИКИНА" №28,ЕТ.1
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 59680.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  Ж.К."КРУМ БЪЧВАРОВ",БЛ.1,ВХ.В,ЕТ.1,АП.43
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 43200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  78 кв.м., ВИДИН
  ж.к.Панония бл.10 вх.Б ет.3 ап.25
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 34400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  103 кв.м., ВИДИН
  ул. Широка №24, ет. 2, ап. 2
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 52650.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  ж.к. Александър Стамболийски бл.6 вх.Л ет.8 ап.266
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  115 кв.м., ВИДИН
  ул. " Хаджи Димитър" №22, ет. 2
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  60 кв.м., ВИДИН
  ул." Васил Априлов"12, ет.2
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 17200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  92 кв.м., ВИДИН
  БУЛ."ПАНОНИЯ" №28, ВХ.Б, ЕТ.7,АП.46
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 26880.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  78 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.Гео Милев, бл.№ 19, вход Б, на първи етаж
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 24300.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  113 кв.м., ВИДИН
  УЛ.КНЯЗ БОРИС I" №44,ЕТ.3,АП.6
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 38520.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  102 кв.м., ВИДИН
  ж к. Бонония, бл. 1, вх. И, ет. 5, ап. 29
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 41850.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  96 кв.м., ВИДИН
  ул. Железничарска № 22, вх. А, ет. 3, ап. 5
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 44800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  бул. Панония № 28, вх. В, ет. 9, ап. 81
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 32000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  82 кв.м., ВИДИН
  ул. Баба Вида № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 37125.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  109 кв.м., ВИДИН
  ж.к.Александър Стамболийски бл.1, вх.Б, ет.1,ап.16
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 55485.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  78 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул. „Дунавска“ № 48
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 45900.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  120 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул.”Владикина” № 31, ет.3, ап.3
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 54400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  81 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Панония” блок № 6, Вх.Г, ет.7, ап.76
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 26400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  БУЛ. "ПАНОНИЯ", № 28, БЛОК "ЛЕБЕД", ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 15
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 26640.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  120 кв.м., ВИДИН
  УЛ."ВЛАДИКИНА", № 45А, ЕТ. 3
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 85725.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  Ж.К. "ПАНОНИЯ", БЛ.2, ВХ. А, ЕТ. 7, АП.18
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 14240.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  Ж.К"КРУМ БЪЧВАРОВ",БЛ.20,ВХ Д, ЕТ.5
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 28000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  94 кв.м., ВИДИН
  ж. к. Бонония, бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 7
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 64800.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  95 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул. .“Владикина“ №72
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 38880.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  92 кв.м., ВИДИН
  БУЛ."ПАНОНИЯ" №28, ВХ.Б, ЕТ.4,АП.34
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 44000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Гео Милев” бл.25, Вх.А, ет.3, ап.9
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 28000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  107 кв.м., ВИДИН
  ул. Марица № 13
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 35842.50 лв.
 • Тристаен апартамент
  94 кв.м., ВИДИН
  ул. Марица № 13
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 32197.50 лв.
 • Тристаен апартамент
  102 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Бонония”, ул.“Кръстьо Маринов“ № 20, ет.4, ап.7
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 47250.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  98 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Бонония”, ул.“Кръстьо Маринов“ № 20, ет.4
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 33750.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  91 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к.”Бонония” бл.29, Вх.В, ет.2, ап.6
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 68480.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  ж. к. Александър Стамболийски, бл. 6, вх. Л, ет. 8, ап. 266
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 18225.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  ж. к. Гео Милев, бл. 11, вх. З, ет. 3, ап. 177
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 30640.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  74 кв.м., ВИДИН
  Северна Промишлена Зона
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 6147.23 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., ВИДИН
  ж.к.Панония, бл.4, вх.Г, ет.8, ап.79
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 19575.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  111 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул.“Пазарска“ № 9
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 37125.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  71 кв.м., ВИДИН
  ж. к. Бонония, бл. 31 вх.Б ет.5 ап.14
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 33075.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.072